Orhan Yağızer Çınar

Sign in

161 Following

Ordered by most recently followed

 • Yeşim

  Yeşim

  Just a human

 • Gülseher Ertürk

  Gülseher Ertürk

 • Görkem Yeşil

  Görkem Yeşil

  Hayata ve olaylara bakış açımı, fikirlerimi paylaşmayı ve bu konuda yazmayı seviyorum. Bana ulaşabileceğiniz hesaplarım: https://linktr.ee/gorkemyesil

 • Mukaddes Han

  Mukaddes Han

  Gönüllülüğü esas almış, öğrenci eczacı. https://www.linkedin.com/in/mukaddes-han-a07929201/

 • Zeynep Gürleyen

  Zeynep Gürleyen

  bursa • 23 • midwife student • full time learner

 • İbrahim Ethem Güney

  İbrahim Ethem Güney

  Hayalleriyle yaşayan, yetkin olmaya çalışan, Mühendislik, Girişimcilik, Gazetecilik arasında hayata tutunmaya gayret gösteren bir genç.

 • Metin Tunç

  Metin Tunç

  Özyeğin University | YetGen 21'

 • Bera

  Bera

  YetGen’21 / https://www.linkedin.com/in/aysebera/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store